TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO DOANH NGHIỆP 2024

Đơn xin tổ chức sự kiện là một trong những thủ tục đầu tiên và quan trọng cần phải nắm rõ, bởi mỗi sự kiện đều yêu cầu đơn xin cấp phép tổ chức riêng. Do đó, bài viết này  ADD Event xin chia sẻ một số mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện triển lãm, lễ hội và họp báo… Hãy theo dõi cùng chúng tôi nhé!

Mẫu đơn xin tổ chức sự kiện lễ hội

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——-
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép)

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp giấy phép):

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép) … cấp giấy phép tổ chức lễ hội …

Nội dung lễ hội: (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống)

Thời gian tổ chức: …

Địa điểm tổ chức: …

Thành phần Ban tổ chức lễ hội: …

Cam kết:

Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và Điều 5 Thông tư quy định về tổ chức lễ hội.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

=>>> Có thể tải mẫu đơn xin tổ chức sự kiện lễ hội TẠI ĐÂY 

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO DOANH NGHIỆP 2024

Mẫu đơn xin tổ chức sự kiện lễ hội

Mẫu đơn xin tổ chức sự kiện họp báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN PHÉP TỔ CHỨC HỌP BÁO

(Mẫu dùng cho tổ chức)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

 • Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị: …
 • Địa chỉ: … Số điện thoại: …
 • Số Fax/Email: …
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …

Cấp ngày … (Đối với doanh nghiệp)

Xin phép tổ chức họp báo với các thông tin như sau:

 1. Mục đích họp báo: …
 2. Nội dung họp báo: …
 3. Người chủ trì (ghi rõ họ tên, chức vụ): …
 4. Địa điểm tổ chức họp báo: …
 5. Thành phần dự họp báo: …
 6. Nội dung khác (nếu có): …

Chúng tôi xin cam kết tổ chức họp báo không vi phạm Luật Báo chí và các văn bản pháp luật quy định về họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

=>>> Các bạn có thể tải mẫu đơn xin tổ chức sự kiện họp báo TẠI ĐÂY 

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO DOANH NGHIỆP 2024

Tổ chức sự kiện họp báo

Mẫu đơn xin tổ chức sự kiện triển lãm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Kính gửi: …

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm (viết chữ in hoa): …

 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Quyết định thành lập/Giấy chứng minh tư cách pháp lý (đối với tổ chức):

Số … ngày ký … người ký …

 • Số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân Việt Nam):

Số … ngày cấp … nơi cấp …

 • Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài):

Số … ngày cấp … nơi cấp …

2. Nội dung đề nghị cấp Giấy phép triển lãm

 • Tên triển lãm: …
 • Mục đích của triển lãm: …
 • Quy mô triển lãm: …
 • Thời gian triển lãm: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
 • Địa điểm triển lãm (ghi rõ tên địa điểm, địa chỉ): …
 • Số lượng tác phẩm, tài liệu, hiện vật: … (có Danh sách kèm theo)
 • Số lượng tác giả: … (có Danh sách kèm theo)

3. Cam kết:

 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động triển lãm;
 • Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

=>>> Có thể tải mẫu đơn xin tổ chức sự kiện triển lãm TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO DOANH NGHIỆP 2024TẠI ĐÂY 

Lưu ý khi làm mẫu đơn xin tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp

Khi tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp, có nhiều rủi ro tiềm ẩn và rủi ro về pháp lý là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Vấn đề cấp giấy phép không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức sự kiện mà còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trước cộng đồng. 

Đồng thời, mối quan hệ với chính quyền địa phương cũng có thể bị ảnh hưởng xấu. Do đó, doanh nghiệp cần đặc biệt cẩn trọng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan đến sự kiện của mình để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hợp pháp.

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO DOANH NGHIỆP 2024

Lưu ý khi làm mẫu đơn xin sự kiện cho doanh nghiệp

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những tổng hợp các mẫu đơn xin tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp năm 2024 mà ADD Event chia sẻ. Mong rằng, những thông tin bổ ích trên có thể giúp các bạn tham khảo trước có ý định tổ chức một sự kiện trọng đại của mình.

=>>> Xem thêm: Mẫu dự án ADD Event tổ chức sự kiện

Tư vấn chi tiết

Gửi đăng ký theo biểu mẫu, đội ngũ ADD Event sẽ liên hệ đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!

Dịch vụ liên quan

Thành tựu

Dự án nổi bật