Mẫu Thông Báo Lễ Khởi Công Xây Dựng Công Trình Đầy Đủ, Chi Tiết

Lễ khởi công công trình là một dịp trọng đại, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của một dự án. Tuy nhiên, để biết lễ khởi công xây dựng công trình là gì? Mẫu thông báo lễ khởi công xây dựng ra sao? Hãy cùng ADD Event theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Thông báo lễ khởi công công trình là gì?

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, các công trình xây dựng phải tuân thủ quy định về thông báo khởi công xây dựng công trình cho cơ quan quản lý vấn đề xây dựng tại địa phương. Cụ thể:

 • Công trình xây dựng được yêu cầu phải có giấy phép trước khi bắt đầu lễ khởi công công trình.
 • Công trình thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công được các cơ quan quyền lực cao cấp như Thủ tướng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, văn phòng Quốc hội hay kiểm toán nhà nước, các bộ, hay văn phòng Chủ tịch nước, cơ quan ngang bộ.
 • Công trình được xây dựng nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hay theo tuyến ngoài đô thị, cần phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhà ở riêng lẻ có những quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, hoặc đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước phê duyệt.
 • Các công trình xây dựng cấp IV không phải là nhà ở riêng lẻ theo quy định tại khoản 30 của Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Đối với các trường hợp này, ngoài việc gửi thông báo ngày diễn ra lễ khởi công, chủ đầu tư còn phải gửi hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề xây dựng công trình tại địa phương để quản lý. Các mẫu thông báo lễ khởi công công trình hạng mục được thiết lập để ghi lại các thông tin cụ thể về việc này và được gửi đến chủ đầu tư nhằm thông báo về vấn cấp phép khởi công. 

Mẫu Thông Báo Lễ Khởi Công Xây Dựng Công Trình Đầy Đủ, Chi Tiết

Thông báo lễ khởi công công trình là gì?

Mẫu thông báo lễ khởi công công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

+ UBND xã (phường)……..

+ (Phòng quản lý chất lượng được xây dựng cấp huyện)………..

+ (Cơ quan cấp giấy phép)………..

1. Tên chủ đầu tư:……..

– Địa chỉ liên hệ:……..

– Số điện thoại:…………..

– Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):…….

2. Tên công trình……..

– Địa điểm xây dựng:………………………

– Diện tích xây dựng:……..m2

– Tổng diện tích sàn:………m2

– Số tầng:…………………………

3. Tên nhà thầu thi công:…..

4. Hình thức quản lý dự án

5. Hình thức giám sát thi công

6. Giấy phép xây dựng số:……………./GPXD ngày ………tháng……….năm…………

do……..cấp

7. Ngày khởi công:……

8. Dự kiến ngày hoàn thành:………

……., ngày…… tháng…….năm……..

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu Thông Báo Lễ Khởi Công Xây Dựng Công Trình Đầy Đủ, Chi Tiết

Mẫu thông báo lễ khởi công

Hướng dẫn làm mẫu thông báo lễ khởi công công trình

Thông tin của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng:

 • Chủ Đầu Tư: [Tên Chủ Đầu Tư]
 • Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước về Xây Dựng: [Tên Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước], [Địa Chỉ]

Tên hạng mục và danh sách chi tiết:

 • Hạng Mục 1: [Tên Hạng Mục], [Chi Tiết Hạng Mục 1]
 • Hạng Mục 2: [Tên Hạng Mục], [Chi Tiết Hạng Mục 2]
 • Hạng Mục 3: [Tên Hạng Mục], [Chi Tiết Hạng Mục 3]

Cơ quan chuyên môn về vấn đề xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu như:

 • Tên Cơ Quan: [Tên Cơ Quan Chuyên Môn]
 • Địa Chỉ: [Địa Chỉ Cơ Quan]

Phần chủ đầu tư kí tên & đóng dấu để xác nhận:

[Chữ Ký Chủ Đầu Tư] [Dấu Chứng Thực]

Lưu ý: Trường hợp nếu lễ khởi công công trình thuộc vào các đối tượng được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của nhà nước tại Khoản 1 Điều 24 Nghị Định 06/2021/NĐ-CP, các thông báo khởi công phải được gửi đi tới cơ quan chuyên môn về vấn đề xây dựng theo phân cấp đối với loại công trình như sau:

 • Công trình xây dựng quan trọng ;là những dự án của quốc gia: những công trình này có quy mô lớn theo quy định ở Phụ Lục VIII được ban hành kèm theo Nghị Định 06/2021/NĐ-CP.
 • Công trình xây dựng được sử dụng những vốn đầu tư công.
 • Công trình có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn cũng như lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về việc quản lý và đầu tư xây dựng ngoài những công trình đã được nêu trên.

Trong mẫu thông báo lễ khởi công công trình sẽ được trình bày rõ hình thức quản lý dự án, số giấy phép xây dựng, hình thức giám sát thi công, ngày khởi công cũng như dự kiến ngày hoàn thành để các bên được biết và theo dõi.

Ngoài ra, có thể tham khảo các mẫu thông báo nội bộ để ban hành những thông báo nội bộ của các công ty, doanh nghiệp để tiết kiệm thời gian soạn thảo và sử dụng ngay khi được thông báo đến các nội bộ nhân viên trong đơn vị.

Mẫu Thông Báo Lễ Khởi Công Xây Dựng Công Trình Đầy Đủ, Chi Tiết

Hướng dẫn làm mẫu thông báo lễ khởi công

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất liên quan đến mẫu thông báo lễ khởi công công trình cũng như cách hướng dẫn viết mẫu thông báo đó mà ADD Event chia sẻ. Hy vọng, sau khi đọc nội dung trên, các bạn có thể viết cho mình một mẫu thông báo công trình của mình hoàn chỉnh.

=>>> Xem thêm: Lễ khởi công công trình

Tư vấn chi tiết

Gửi đăng ký theo biểu mẫu, đội ngũ ADD Event sẽ liên hệ đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!

Dịch vụ liên quan

Thành tựu

Dự án nổi bật